Actueel
NEN-certificering verlengd!

30-03-2023

Een aantoonbaar betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers! Jobshift voldoet weer ruimschoots aan de NEN 4400-1 norm, waardoor ons SNA-keurmerk met een jaar wordt verlengd!

Keuringsinstantie Normec VRO heeft na een probleemloze periodieke inspectie zonder enige op- of aanmerkingen onze certificering weer voor een jaar goedgekeurd.

Normec VRO
Met het SNA-keurmerk tonen onder andere uitzendbureaus of payrollbedrijven hun betrouwbaarheid aan en laten zien dat zij hun zaken op orde hebben. Normec VRO is met inspecties en als kennispartner bedrijven snel en efficiënt van dienst. Zij controleren de eisen van de norm én denken mee.

NEN 4400-1 certificering
Een organisatie komt in aanmerking komen voor het SNA-keurmerk, door als onderneming te voldoen aan de gestelde eisen van de NEN 4400 norm en aan het geldende Handboek Normen SNA. De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Maar ook het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en controle op loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Behaald & behouden
De organisaties in het register van de SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer een organisatie het keurmerk eenmaal heeft behaald, dan worden elk half jaar personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie, sector specifieke cao- en specifieke situaties bekeken. Normec VRO is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Zij zijn bevoegd inspecties voor het SNA-keurmerk uit te voeren. Een organisatie ontvangt het keurmerk wanneer een inspectie met goed resultaat is afgerond.

Wil je meer weten over onze certificeringen? Neem dan contact met ons op.

NEN-certificering 4400-1

"Met het SNA-keurmerk tonen onder andere uitzendbureaus of payrollbedrijven hun betrouwbaarheid aan en laten zien dat zij hun zaken op orde hebben."

Hulp nodig bij het vinden van talent? 

Wij leveren gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voor werk in de bouw, groenvoorziening of grond- weg- en waterbouw.

Contact opnemen?

Leeghwaterstraat 13-01
2811 DT
Reeuwijk

Volg ons op social

Wil je zo goed mogelijk op de hoogte blijven? Volg ons op onze social mediakanalen!

Onze certificaten

Deze certificaten benadrukken onze betrouwbaarheid en vakkundigheid:

Cookieverklaring
Privacyverklaring
Ontwerp & realisatie: MM